Министерство на труда и социалната политика

Новини

Тук може да се получи информация за актуалните новини, свързани с дейностите по Проект „Красива България".

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

01 Август 2019

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

Управителният съвет на Проект „Красива България" е одобрил с Решение 04/31.07.2019 г.  15 проектни предложения по мярка М01-01 „Осигуряване на достъпна среда на обществени сгради", чрез които се предвижда изпълнение на асансьори, рампи, подемни платформи, достъпни помещения за общо ползване и санитарно-хигиенни възли, достъпни входни и комуникационни пространства. Петнадесетте проектни предложения са на обща им стойност 1 484 855 лева, в т.ч. 1 242 847 лева от Проект „Красива България" и 242 008 лева от общините. Те са следните:

1. Осигуряване на достъпна среда в обществена сграда Народно Читалище „Съзнание - 1926 г." в гр. Белослав (Община Белослав);

2. Изграждане на външен асансьор към административната сграда на община Ботевград (Община Ботевград);

3. Осигуряване на достъпна среда в сградата на ОУ „Найден Геров", гр. Бургас (Община Бургас);

4. Осигуряване на достъпна среда в сградата на средно училище „Христо Ботев", гр. Враца (Община Враца);

5. Осигуряване на достъпна среда - външен асансьор към сградата на дом за пълнолетни лица със сетивни нарушения (Община Вълчедръм);

6. Осигуряване на достъпна среда на сградата на поликлиниката в гр. Вълчи дол (Община Вълчи дол);

7. Подмяна на асансьорни уредби в МБАЛ „Свети Иван Рилски", гр. Горна Оряховица (Община Горна Оряховица);

8. Изграждане на асансьор за достъпна среда на общинска сграда за предоставяне на социални услуги, гр. Гоце Делчев (Община Гоце Делчев);

9. Осигуряване на достъпна среда на сградата на общинска администрация - Етрополе (Община Ерополе);

10. Осигуряване на достъпна среда в сградата на център за обществена подкрепа към комплекс за социални услуги за деца и семейства - Пловдив (Община Пловдив);

11. Осигуряване на достъпна среда в сградата на социални услуги - асансьорна уредба за достъп на хора с увреждания (Община Правец);

12. Осигуряване на достъпна среда в сградата на център за обществена подкрепа гр. Самоков (Община Самоков);

13. Осигуряване на достъпна среда в център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост с. Богомилци (Община Самуил);

14. Пристройка на асансьор за осигуряване на достъпна среда на съществуваща сграда - поликлиника (Община Сапарева баня);

15. Осигуряване на достъпна среда в дом за стари хора - с. Добродан (Община Троян).

С реализацията на посочените проектни предложения се очаква постигане на обща заетост в строителството за мин. 100 лица, в т.ч. мин. 40 регистрирани в ДБТ безработни.

Виж всички новини


© 2008, Проект "Красива България". Всички права запазени. Карта на сайта | Права за ползване
Продукт на Web design and development