Министерство на труда и социалната политика

Новини

Тук може да се получи информация за актуалните новини, свързани с дейностите по Проект „Красива България".

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

12 Април 2019

39 ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЩЕ СЕ РЕАЛИЗИРАТ

ПРЕЗ НАСТОЯЩАТА ГОДИНА ПО  ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ"

С Решение №1/19.02.2019 г. и с Решение №2/12.04.2019 г. на Управителния съвет на Проект „Красива България" са одобрени за финансиране 39 проектни предложения, които ще се реализират през настоящата година. Одобрените бенефициенти и техните проектни предложения са следните:

1. Община Бургас - Спортна зала „Нефтохимик";

2. Община Бяла Слатина - Вътрешно преустройство на Трети етаж от МБАЛ - Бяла Слатина;

3. Община Велико Търново - Вътрешно преустройство на съществуваща сграда на Домашен социален патронаж - гр. Дебелец;

4. Община Венец - Мерки за енергийна ефективност в сградата на ДГ „Знаме на мира", с. Борци;

5. Община Враца - Подмяна на дограма на зала "Вестител",  гр. Враца;

6. Община Горна Оряховица - Ремонт на туристически заслон в ПИ №000415, землище село Първомайци;

7. Община Гоце Делчев - Мерки за енергийна ефективност за сградата на ЦДГ № 6 "Слънце" в град Гоце Делчев - І етап;

8. Община Две могили - Ремонт и модернизация на ДГ "Първи юни", село Баниска;

9. Община Димитровград - Основно обновяване и подобряване на енергийната ефетивност на ДГ №1, с. Ябълково;

10. Община Елин Пелин - Ремонт и обновяване на сградата на Община Елин Пелин, гр. Елин Пелин;

11. Община Етрополе - Изграждане на детски площадки за игра в Детска градина „Звънче",  гр. Етрополе;

12. Община Завет - Кметство Брестовене - реконструкция на покривната конструкция, тавански и междуетажен дървен гредоред;

13. Община Златоград - Подмяна дограма и ремонтни работи на сграда МБАЛ „Проф. д-р Асен Шопов" в гр. Златоград;

14. Община Карнобат - Преустройство на съществуваща двуетажна сграда в млечна кухня на първи етаж и офиси на втория етаж гр. Карнобат;

15. Община Кнежа - Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на ДЯ №1, гр. Кнежа;

16. Община Лясковец - Основен ремонт на обслужваща сграда към спортен комплекс в гр. Лясковец - Етап 1;

17. Община Монтана - Въвеждане на енергоспестяващи мерки за детска ясла №2, гр. Монтана;

18. Община Неделино - Облагородяване на дворно пространство в двора на туристически информационен център, гр. Неделино;

19. Община Никопол - Основен ремонт и реконструкция на бивша сграда „Дом на офицера" за „многофункционален културно-исторически експозиционен комплекс" - Никoпол;

20. Община Павликени - Изграждане на четири броя детски площадки със съоръжения: достъпна среда и благоустройство на дворното пространство на Детска ясла, гр. Павликени;

21. Община Панагюрище - Преустройство на сграда в Домашен социален патронаж и Детска млечна кухня;

22. Община Пловдив - Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в Детска градина "Д-р Едгар Бороу";

23. Община Полски Тръмбеш - Ремонт на Народно читалище „Пробуда-Каранци 1897", с. Каранци;

24. Община Самоков - Осигуряване на достъпна среда на вътрешен двор, рампа към сграда на Поликлиника и стълби към вход на МБАЛ Самоков;

25. Община Самуил - Подобряване достъпността на средата в Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция с. Хума;

26. Община Сапарева баня - Прилагане на мерки за енергийна ефективност за сграда с предназначение Поликлиника, гр. Сапарева баня;

27. Община Свищов - Изграждане на многофункционална спортна площадка в двора на СУ "Димитър Благоев" в гр. Свищов;

28. Община Симитли - Реконструкция, преустройство и промяна на предназначението на съществуваща едноетажна сграда в „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция";

29. Община Сливница - Основен ремонт на сградата на Медицински център, гр. Сливница;

30. Община Смядово - Спорт за децата на Община Смядово;

31. Община Сърница - Основен ремонт, реконструкция и пристрояване на културен дом, гр. Сърница;

32. Община Тервел - Обновяване на клубна зала към читалище "Димитър Дончев - Доктора 1893" и фонтан в прилежащото пространство, гр.Тервел;

33. Община Тетевен - Ремонт и реконструкция на покритв на сграда на ОУ "Георги Бенковски", с. Рибарица;

34. Община Троян - Детска площадка в ДГ "Синчец";

35. Община Тутракан - Обреден дом;

36. Община Хасково - Ремонт на спортна зала "Младост", гр. Хасково;

37. Община Хитрино - Повишаване на енергийната ефективност ДГ "Червената шапчица" в с. Тимарево;

38. Община Ценово - Рехабилитация и реконструкция на сградата на Народно читалище „Христо Ботев -1898 г.", с. Ценово;

39. Областна администрация Перник - Подмяна на втората асансьорна уредба във вход "Б" на административна сграда на Областна администрация - Перник.

 

Виж всички новини


© 2008, Проект "Красива България". Всички права запазени. Карта на сайта | Права за ползване
Продукт на Web design and development