Министерство на труда и социалната политика

Новини

Тук може да се получи информация за актуалните новини, свързани с дейностите по Проект „Красива България".

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

20 Юни 2019

СТАРТИРА ИЗВЪНРЕДНА КАМПАНИЯ

НА ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ" ПО МЯРКА М01-01  

Днес стартира извънредна кампания за набиране на проектни предложения по мярка М01-01 „Осигуряване на достъпна среда на обществени сгради", които ще се финансират през 2019 г. по Проект „Красива България".

Документи могат да се подават от днес до 19 юли включително.

Допустими кандидати по мярка М01-01 са общините и държавните институции, които са собственици на обектите, включени в проектните им предложения.

За да бъдат допустими по мярка М01-01, проектните предложения трябва да включват единствено строително-монтажни/ремонтни работи, чрез които съществуващи сгради (държавна или общинска собственост) се привеждат в съответствие с изискванията за достъпност и безопасност при експлоатация. Тези строително-монтажни/ремонтни работи трябва да са за създаване на достъпни:

- елементи за преодоляване на различни нива (стълби, отговарящи на изискванията за достъпност, рампи, подемни платформи и асансьори) в рамките на урегулираните поземлени имоти, в които се намират сградите;

- входни и комуникационни пространства в сградите;

- помещения и пространства за общо ползване в сградите;

- санитарно-хигиенни и спомагателни помещения в сградите.

Общата стойност на всяко проектно предложение по мярка М01-01 трябва да е между 30 000 лв. и 120 000 лв. с ДДС, като финансирането от Проект „Красива България" е най-много 90% от общата стойност, а съфинансирането от кандидата - най-малко 10% от нея.

Подробна информация за условията за кандидатстване по мярка М01-01 може да се намери във файла „Обява извънредна кампания 2019".

Виж всички новини


© 2008, Проект "Красива България". Всички права запазени. Карта на сайта | Права за ползване
Продукт на Web design and development