Министерство на труда и социалната политика

Новини

Тук може да се получи информация за актуалните новини, свързани с дейностите по Проект „Красива България".

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

21 Февруари 2018

 

ОДОБРЕНИ СА 36 ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ЗА ФИНАНСИРАНЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ПРЕЗ 2018

С Решение №1/20.02.2018 г. на Управителния съвет на Проект „Красива България" са одобрени 36 проектни предложения на 35 общини и една областна администрация за финансиране и реализация през 2018 г. От тях 17 бр. са по мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места", 18 бр. - по мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура" и 1 бр. - по мярка М02-01 „Подобряване на социалните услуги от резидентен тип".

Проектните предложения са за обекти в следните области по предназначение: образование - 14 обекта (3 детски ясли, 8 детски градини и 3 училища); обществено-административно обслужване - 9 обекта; култура - 6 обекта; социални услуги - 4 обекта, в т.ч. 3 от нерезидентен тип (Дневни центрове) и 1 от резидентен тип (ЦНСТ); спорт и рекреация - 2 обекта; здравеопазване - 1 обект (болница).

Общата стойност на одобрените 36 проектни предложения е 7.1 млн. лева, в т.ч. 3 млн. от ПКБ и 4.1 млн. от кандидатите.

С обновяването на одобрените 36 обекта се очаква постигане на следните параметри:

- обща заетост в строителството на минимум 550 лица, в т.ч. минимум 220 регистрирани в ДБТ безработни;

- професионално обучение на минимум 145 регистрирани в ДБТ безработни лица.

Виж всички новини


© 2008, Проект "Красива България". Всички права запазени. Карта на сайта | Права за ползване
Продукт на Web design and development