Министерство на труда и социалната политика

Мерки за подпомагане

Тук може да се получи информация за актуалните мерки на Проект „Красива България".

 

 

Мярка М03 „Професионално обучение за придобиване на квалификация”

Мярка М03 подпомага регистрираните в ДБТ безработни лица чрез професионалното им обучение, извършвано по утвърдени модули и програми, по специалности в областта на архитектурата и строителството, здравеопазването и социалните услуги.

Мярка М03 се прилага при всички обекти по мерки М01, М02 и М02-01, които са с бюджет за СМР/СРР над 215 000 лева с ДДС.

Обученията по мярка М03 са по специалности в областта на:

- архитектурата и строителството (съобразно новите технологии, с разширен модул от практически занимания, включващи раздел „Безопасни условия на труд") - кофражи, армировка и бетон, зидария, мазилки и шпакловки, вътрешни/външни облицовки и настилки, бояджийски работи, строително дърводелство, строително тенекеджийство, покриви, стоманобетонни конструкции, метални конструкции, сухо строителство, дограма и остъкляване, изолации в строителството, външни/вътрешни ВиК мрежи, основни и довършителни работи;

- здравеопазването - здравни грижи, транспортиране на пострадали и болни хора и оказване на първа помощ, извършване на термални процедури в балнеологични и други възстановителни центрове;

- социалните услуги - подпомагане на деца, подпомагане на възрастни, осигуряване на приемна грижа.

виж всички проекти по мярката


© 2008, Проект "Красива България". Всички права запазени. Карта на сайта | Права за ползване
Продукт на Web design and development