Министерство на труда и социалната политика

Мерки за подпомагане

Тук може да се получи информация за актуалните мерки на Проект „Красива България".

 

 

Мерки за подпомагане

Мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места”

разгледай подробно


Мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура”

разгледай подробно


Мярка М02-01 "Подобряване на социалните услуги от резидентен тип"

разгледай подробно


Мярка М03 „Професионално обучение за придобиване на квалификация”

разгледай подробно


Мярка 01-01 „Осигуряване на достъпна среда на обществени сгради”

разгледай подробно


Мярка 02-02 "Занимални за деца на родители работещи в администрация"

разгледай подробно© 2008, Проект "Красива България". Всички права запазени. Карта на сайта | Права за ползване
Продукт на Web design and development