Министерство на труда и социалната политика

История

Проект „Красива България" съществува от 1998 г. и, радвайки се на подкрепата на своите бенефициенти (предимно общини), продължава и днес да има ясен и положителен социален ефект върху заетостта и пазара на труда.

История


Началото на Проект „Красива България"

През 1997 г., чрез съвместно финансиране от Столична община и от Програмата за развитие на организацията на обединените нации (ПРООН), стартира малък пилотен проект, наречен „Красива София", който е в основата на концепцията за Проект „Красива България".

Първата фаза на Проект „Красива България" е през 1998 г. като пилотна инициатива за спешна социална помощ в пет града, благодарение на финансовата помощ на Европейския съюз (ЕС) и ПРООН. През 1999 г., със средства от ЕС, ПРООН, правителствата на Швейцария, Испания, Холандия, Канада и Великобритания, както и със средства от участващите общини, Проект „Красива България" се разширява в 13 града.

През втората фаза Проект „Красива България" (1999 - 2000 г.), от спешна социална помощ, посоката се измества към подпомагане присъединяването на Република България към ЕС и към изграждане на капацитет на централните и местни власти за управление на предприсъединителни фондове на ЕС.

Третата фаза на Проект „Красива България" започва през октомври 2000 г. в 21 общини.

Четвъртата фаза на Проект „Красива България" стартира през 2006 г. със самостоятелно администриране и контрол на дейностите от страна на Министерство на труда и социалната политика (МТСП), без подкрепата на ПРООН. Тази фаза продължава и към момента.

От 2006 г. финансирането на Проект „Красива България" се извършва ежегодно от бюджета на МТСП в частта му за активни мерки и политики на пазара на труда. В неговите рамки се ремонтират и обновяват общественозначими обекти, подкрепени от местните общности. Чрез мерките на Проект „Красива България" се разширява потенциалът за заетост на регистрираните в ДБТ безработни лица, оптимизира се учебната среда на учащите се, повишава се комфортът на обитаване на потребителите на социални услуги, подобряват се работните условия на служителите в областите образование и наука, здравеопазване, държавна и общинска администрация, култура и изкуство, социални услуги, транспорт и съобщения, спорт и социален туризъм и др., а оттам се осигурява и по-качествено обслужване на гражданите по места.

© 2008, Проект "Красива България". Всички права запазени. Карта на сайта | Права за ползване
Продукт на Web design and development