Министерство на труда и социалната политика

Контакти

Проект „Красива България" има едно централно и три регионални звена за изпълнение на дейностите. Тук може да се получи информация за контакт със служителите.

 

 

 

 

Контакти

Контакти

АДРЕСИ И ТЕЛЕФОНИ ЗА ВРЪЗКА С ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ"

Централно звено за изпълнение на Проект „Красива България" в гр. София:
1000 София, ул. „Триадица" №2, ет. партер, ст. №1
тел. 02/ 8119 674, тел./факс 02/ 981 39 42; ел. поща: kb.mtsp@abv.bg

Регионално звено за изпълнение на Проект „Красива България" в гр. Русе:
7000 Русе,  пл. „Свобода" №6 (в сградата на Община Русе), ст. №608   
тел. 082/ 822 394; ел. поща:kbruse@abv.bg

Регионално звено за изпълнение на Проект „Красива България" в гр. София:
1000 София, ул. „Триадица" №2, ет. партер, ст. №3
тел. 02/ 8119 409; ел. поща: bbsof@abv.bg  

Регионално звено за изпълнение на Проект „Красива България" в гр. Стара Загора:
6000 Стара Загора, ул. „Стефан Караджа" №8 (в сградата на МТСП), ет. 2, ст. №224
тел. 0887 553 396; ел. поща: bbsz@abv.bg 

Пишете ни!

 

© 2008, Проект "Красива България". Всички права запазени. Карта на сайта | Права за ползване
Продукт на Web design and development